Tjeneste-, Salgs og Leveringsvilkår/Warunki świadczenia usług, sprzedaży i dostawy

Vilkårene er generelle for alt salg av varer og tjenester gjennom kurshmspopolsku.no sine systemer. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsløven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks e.l.

Gratistjenestene på tjenesten har ingen garanti og kan endres eller fjernes uten varsel.

Kundeforholdet til tjenesten oppstår når du ved et kjøp av vare eller tjeneste godtar disse tjeneste-, salgs- og leveringsvilkårene, samt personvernretningslinjene. Forpliktelse om å fullføre kurset utløser inngåelse av kundeforholdet.

Niniejsze ogólne warunki stosuje się do sprzedaży wszelkich towarów i usług poprzez systemy kurshmspopolsku.no. Sprzedaż konsumencka jest uregulowana m.in. w norweskiej ustawie o sprzedaży konsumenckiej, ustawie o reklamacji, ustawie o marketingu, ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o handlu w Internecie, ustawie o nabywaniu kredytu. W przypadku, gdy przepisy niniejszych ustaw wymagają formy pisemnej, uznaję się, iż forma ta jest zachowana poprzez wiadomość e-mail, wiadomość tekstową (SMS), list, faks i tym podobne.

Bezpłatna usługa w serwisie nie jest objęta gwarancją i może zostać zmodyfikowana lub usunięta bez powiadomienia.

Nabycie statusu klienta w serwisie następuje kiedy w momencie zakupu towaru lub usługi klient akceptuje niniejsze warunki świadczenia usług, sprzedaży i dostawy, w tym również zasady ochrony danych osobowych. Zobowiązanie do ukończenia kursu powoduje nawiązanie relacji Usługodawca – Klient.

Kurset/Kurs

Etter utfylling av registreringsskjema får kunden tilsendt en e-postmelding med en link for aktivering. Etter at kundens konto er aktivert og verifisert kan vedkommende logge seg inn og få full tilgang til vår kursplattform. Kurset er på polsk.

Etter innlogging får kunden tilgang til kursmaterialet. Når kunden har lest gjennom kursmaterialet tar han «eksamen». Dette er en flervalgstest med spørsmål fra materialet kunden har gått gjennom. Kunden må svaret riktig på alle spørsmålene for å bestå kurset. Kunden kan forsøke så mange ganger han ønsker. Når kunnskapstesten er bestått, fyller kunden ut sine kontakt detaljer slik at kursbeviset skal utstedes til en riktig person. Straks fakturaen som var vedlagt i eposten er betalt, utsteder vi gyldig kursbevis.

Kursets innhold oppdateres løpende.

Tjenester har rett til å stenge tilgang til kursplattform dersom disse tjeneste-, salgs og leveringsvilkår misligholdes.

Kunden plikter å gjennomføre kurset selv.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego klient otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do aktywacji. Po aktywacji i weryfikacji konta klient może się zalogować i otrzymuje pełen dostęp do platformy dydaktycznej. Kurs jest w języku polskim.

Po zalogowaniu klient otrzymuje dostęp do materiałów dydaktycznych. Po zapoznaniu się z materiałami Klient przystępuje do «egzaminu”. Egzamin jest testem wielokrotnego wyboru, składającego się z pytań ułożonych na podstawie materiałów dydaktycznych. Klient musi udzielić poprawnej odpowiedzi na wszystkie pytania. Klient ma możliwość wielokrotnego podchodzenia do egzaminu. Po zdanym egzaminie klient wypełnia swoje dane osobowe, tak aby można było wystawić zaświadczenie o odbytym kursie dla właściwej osoby. Zaświadczenie wydaje się natychmiast po zarejestrowaniu zapłaty faktury, którą Klient otrzymuje jako załącznik w wiadomości e-mail.

Zawartość kursu podlega na bieżąco aktualizacji.

Usługodawca ma prawo zablokowania dostępu do platformy dydaktycznej w przypadku naruszenia niniejszych warunków świadczenia usług, sprzedaży i dostawy.

 

Betaling/Zapłata

Betaling for varer og tjenester skjer via faktura kunden får sendt i posten og/eller på e-post. Faktura har betalingsforfall på ………… dager. Det kan påløpe lovbestemte forsinkelsesrente ved forsinket betaling. Ved manglende betaling vil bli kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Zapłata za towary i usługi następuję poprzez zapłatę faktury, którą klient otrzymuje listownie pocztą i/lub na emaila. Termin płatności faktury wynosi ………. dni. Nieterminowa zapłata może spowodować naliczenie odsetek ustawowych za opóźnienie. W braku zapłaty roszczenia, będzie ono skierowane za uprzednim zawiadomieniem do biura inkasso celem dalszego egzekwowania zapłaty.

Leveringsbetingelser/Warunki dostawy

Alle bestillinger av fysiske varer vil bli sendt med posten 24 timer etter at betaling er registrert i våre systemer. Porto blir belastet etter postens satser. Tjenester som kan leveres over internett leveres omgående etter at betaling er registrert.

Wszystkie zamówienia towarów fizycznych będą wysłane za pomocą poczty w ciągu 24 godzin od momentu zarejestrowania płatności. Opłaty pocztowe będą naliczone zgodnie z obowiązującym taryfikatorem poczty. Usługi dostarczane drogą elektroniczną za pomocą Internetu dostarczane są niezwłocznie po zarejestrowaniu płatności.

Reklamasjon/Reklamacja

Vanlig rett til reklamasjon gjelder. Obowiązuje standardowe prawo do reklamacji.

àodeslanie do strony forbrukerrådet www.forbrukerradet.no

Pris/Cena

Alle priser er oppgitt ekskl. mva og ekskl. evt. frakt/porto. Tjenesten står fritt til å endre priser og rabatter uten forvarsel.

Wszystkie ceny są wskazane bez podatku VAT oraz bez ewentualnych opłat pocztowych i kosztów dostawy. Usługodawca ma prawo do zmiany ceny, rabatów bez uprzedniego zawiadomienia.

Forbehold/Zastrzeżenie

Vi reservere oss for eventuelle skrivefeil. Kursy.soluton.no tar ikke ansvar for tekniske feil, eller konsekvenser av tekniske feil, på løsninger involvert i kjøpsprosessen eller tjenesten i sin helhet som påvirker varen/tjenesten som tilbys.

Zastrzegamy sobie możliwość popełnienia błędów pisarskich. Kursy.soluton.no nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub konsekwencje błędów technicznych w rozwiązaniach związanych z procesem zakupu lub usług w całości, które mają wpływ na oferowany towar lub usługę.

Personvern/Ochrona danych osobistych

Data som samles inn/Gromadzone dane

Når du er inne på sidene våre samler vi bare data som trengs for å kunne lage statistikk over hvor mange som er inne på sidene, hvilke spesifikke sider som er mer populære enn andre, når på døgnet kunden er inne, hvilken IP-adresse kunden har, hvilken nettleser du har osv. Ingen personlig opplysninger om deg blir lagret.

Når du kjøper innhold og tjenester på nettstedet blir du bedt om en del personlig informasjon som for eksempel navn, adresse, telefonnummer og epost. Disse opplysningene blir trygt oppbevarte hos tjenesten. Opplysningene blir kun brukt i tjenestens kundeforhold til deg, og er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor kunden.

Dataene som samles inn blir brukt i statistikk for intern bruk. Dataene er da anonyme og det er ikke mulig å identifisere deg som person ut fra statistikken. Vi bruker denne statistikken til å utforme nye produkter og forbedre oss på alle områder.

Tjenesten har plikt til å behandle dine personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven. Loven håndheves av Datatilsynet.

Tjenesten er ikke ansvarlig for data som eksterne nettsider, linket til/fra på disse nettsidene samler inn.

W momencie przebywania na naszych stronach internetowych gromadzimy wyłącznie dane do tworzenia statystyk w zakresie ilości osób odwiedzających stronę, które konkretne strony są bardziej popularne niż inne, o jakiej porze dnia i nocy jesteś na naszej stronie, jakiego adresu IP używasz, z jakich wyszukiwarek korzystasz itp. W takim przypadku dane osobowe o Tobie nie są przechowywane.

W przypadku zakupu towarów lub usług na stronie internetowej proszony jesteś o podanie pewnych danych osobowych takich jak imię, adres, numer telefonu i adres email. Przedmiotowe informacje będą w sposób bezpieczny przechowywane przez Usługodawcę. Informacje te używane są jedynie w relacji Usługodawca-Klient i są niezbędne do realizacji naszych zobowiązań wobec Ciebie jako naszego klienta.

Dane, które są gromadzone są używane do statystyk dla wewnętrznego użytku. Dane są anonimowe i na ich podstawie nie jest możliwe zidentyfikowanie Ciebie jako osoby. Statystki używamy dla tworzenia nowych produktów i ulepszenia nas na wszystkich możliwych obszarach.

Usługodawca ma obowiązek zarządzania Twoimi danymi osobowymi zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych. Prawo jest egzekwowane przez Inspekcje do Spraw Danych.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane gromadzone na innych, zewnętrznych stronach internetowch, do których odsyła link zamieszczony na stronie.

Cookies/Ciasteczka

Våre nettsider benytter informasjonskapsler, såkalte cookies. De lagrer visse opplysninger på datamaskinen din og gjør det mulig for oss å tilpasse nettsidene til dine behov, eller gjør det enklere for deg å bruke tjenestene våre. Informasjonskapsler gjør at dine kjøp og preferanser kan bli lagret mens du er inne på et nettsted, og er en industristandard som anvendes på svært mange sider på Internett. Våre informasjonskapsler inneholder ingen informasjon som kan identifisere deg som en person og blir slettet fra din datamaskin etter en viss tid. Du kan også selv slette cookies i din nettleser når du måtte ønske.

Na naszych stronach korzystamy z plików cookies. Pliki te rejestrują pewne informacje na Twoim komputerze i przez to umożliwiają nam dopasowanie strony internetowej do Twoich potrzeb lub też ułatwiają korzystanie z naszych usług. Pliki cookies umożliwiają to, iż Twoje zakupy i preferencje mogą być zapisane podczas Twojego pobytu na stronie internetowej i stanowią one standard w branży, który używany jest na wielu stronach internetowych. Nasze pliki cookies nie zawierają żadnych danych, które mogłyby zidentyfikować Ciebie jako osobę i dane te są usuwane z Twojego komputera po pewnym czasie. Pliki cookies możesz również na własne życzenie usunąć sam z przeglądarki internetowej.

Tilgang til informasjonen/Dostęp do informacji

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer hos tjenesten som har tilgang til informasjonen du gir oss. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset. Adgangen til informasjon er sikret med adgangskontroll og passord. Vi benytter oss av avansert teknologi for å hindre at uvedkommende kommer inn på våre systemer.

Vi oppbevarer informasjon om ditt kundeforhold til oss så lenge loven på legger oss og så lenge du har et kundeforhold til tjenesten. Du kan når som helst, etter at varen/tjenesten er levert, be om at dine data slettes.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych przez nas danych dostęp do udostępnianych nam informacji mają jedynie specjalnie do tego upoważnione osoby. Ilość osób zatrudnionych, posiadających taki dostęp jest ograniczona. Dostęp do danych jest zabezpieczony kontrolą dostępu i hasłem. Używamy zaawansowanej technologii w celu zapobiegania dostępu do danych osobom do tego nieupoważnionym.

Informacje o klientach przechowujemy tak długo, jak długo wymagają tego przepisy prawa i tak długo jak podmiot jest naszym klientem. W każdym czasie, po dostarczeniu zamówionego produktu/usługi możesz żądać usunięcia swoich danych.

Opphavsrett/Prawo autorskie

All opphavsrett til alle fotografiske og andre billedlige uttrykk, animasjon, tekst som finnes på kursplattformen tilhører Soluton AS eller dets rettsforgjengere.

Wszystkie prawa autorskie do wszelkich obrazów i innych przekazów obrazowych, animacji, tekstów, które znajdują się na platformie dydaktycznej przysługują Soluton AS albo jego następcom prawnym.

Pokaż swoim klientom i znajomym na facebooku że Twoja firma ma kurs HMS! Udostępnij!

Min bedrift har HMS kurs! Moja firma ma kurs HMS!