Kurs HMS dla Dagligledera on-line po polsku

Podstawowym założeniem BHP ( norw. HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet ) na całym świecie jest ochrona pracowników przed chorobami i wypadkami. W Norwegii bezpieczeństwo jest podstawowym prawem pracownika, a chronić mają go nie tylko przedstawiciele kierownictwa, ale właśnie sami pracownicy którzy powinni brać czynny udział w pracach na rzecz BHP.

 

Główne przepisy dotyczące praw i obowiązków pracodawcy i pracowników również w zakresie BHP zawiera Norweski Kodeks Pracy (Arbeidsmiljøloven). Nadzór nad przestrzeganiem przepisów pełni Norweska Państwowa Inspekcja Pracy (Arbeidstilsynet). W razie łamania postanowień Kodeksu może wystawiać nakazy, karać grzywną, a nawet wstrzymywać prace przedsiębiorstwa w razie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników Inspekcja udziela porad prawnych oraz wskazówek w zakresie prawa pracy natomiast nie rozstrzyga sporów o charakterze cywilnoprawnym pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

 

Kodeks Pracy § 1-8 wyraźnie określa kim jest pracodawca:

„ Pracodawcą jest każdy, kto zatrudnia pracownika w celu wykonania swoich usług. Odpowiedzialność prawna spoczywa na właścicielu przedsiębiorstwa lub na osobie upoważnionej do jego prowadzenia”  

W praktyce oznacza to, że właściciel firmy lub kierownik zarządzający (daglig leder) jest odpowiedzialny za nadzór nad bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników. Z kolei § 3-5 Kodeksu mówi o obowiązkowym szkoleniu BHP (HMS) dla osoby z kierownictwa. Dotyczy to także firm jednoosobowych zatrudniających pracowników oraz nie zatrudniających pracowników ale zlecających swoje obowiązki podwykonawcom.

 

 

Niniejszy kurs HMS został opracowany na podstawie aktualnych przepisów prawnych oraz dostosowany do wymogów Inspekcji Pracy Arbeidstilsynet. Jest on gwarancją wypełnienia ustawowego obowiązku jaki spoczywa na pracodawcy. Wygodna forma prowadzonych lekcji w systemie on-line pozwala w sposób elastyczny przyswajać wiedzę. Zaliczony egzamin oraz certyfikat są potwierdzeniem nabytych kompetencji.

Nie czekaj więc na kontrolę z urzędu i wypełnij swój obowiązek już dziś!

Pokaż swoim klientom i znajomym na facebooku że Twoja firma ma kurs HMS! Udostępnij!

Min bedrift har HMS kurs! Moja firma ma kurs HMS!